መሓዛይን ኣነን(ወዲ 16 ዓመት) መዓስ እየ ንስጋዊ ርክብ ክዳነይ ዘውጽኦ እንዳልና ንሓስብ ኢና?

እዚ ሕቶ ከቢድ እዩ ክትምልሶ።
ሰባት ዝተፈላለየ መንገዲ ስለዝጥቀሙ።
ዝተፈላለዩ ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝተፈላለየ ኣገባብ ይጥቀሙ።

ምስ ክዳንካ ሴክስ ክትገብር ትኽእል ኢኻ።
ኣብ ልዕሊ ክዳውንትኹም እንከለኹም ክትተናኸፉ ትኽእሉ ኢኹም።
እቲ ስረ ምናልባሽ ትፈትሖ።
ምናልባሽ እቲ ክዳን ንላዕሊ ከተደይቦ ትኽእል።
ወይ ውን ነሓድሕድኩም ክዳውንትኹም ከተውጽእዎ ትኽእሉ ኢኹም።
መጀመርያ ላዕለዋይ ክዳን ደሓር ስረ።
ወይ በንጻሩ።
ወይ መጀመርያ ትደራረዙ እሞ ደሓር ክዳውንትኹም ተውጽእዎ።
በብሪጋ ናብ ባኞ ብምኻድ ክዳውንትኹም ከተውጽእዎ ትኽእሉ።

ሰብ በብናቱ ደስ ዝብሎ ኣሎ።
ክልቴኹም ትሰማምዕሉ ክኸውን ጥራይ ኣለዎ።
ድሌታትኩም ክትፈልጥዎን ክትግንዘብዎን ኣገዳሲ እዩ።
ስለዚ ኣብዚ እዋን እንታይ ከም ትደልዩ ምፍላጥ ኣለኩም።
ነሓድሕድኩም ተዛረቡ እንታይ ከም ትደልዩ።
ክዳውንቲ ከተውጽእ እንተዘይደሊኻ
ክትነግራ ጥራይ እዩ ዘድልየካ።