ሰብ ብስጋዊ ርክብ ተጋሲሱኒ። መን ክሕግዘኒ ይኽእል፧

ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ሃገር መንእሰያት ይሕግዙ።
ኣብ ናይ ኣማኸርቲ ቤት ጽሕፈት ድማ ይሰርሑ።
ማህረምቲ ምስ ዝወርደኩም ውን ይሕግዝኹም እዮም።
ኣብ ናይ ስጋዊ ርክብ በደላት ውን ይተሓባበሩ።

እቲ ምኽሪ ብነጻ ኣገልጉሎት እዩ።
ምሳኻ ኮይኖም እቲ ዘሓሸ ፍታሕ የናድዩ።

ኣብዚ ኣድራሻ ድማ ትረኽቦም
http://www.zanzu.de/de/hilfe

https://www.hilfeportal-missbrauch.de/nc/adressen/hilfe-in-ihrer-naehe/kartensuche.html?tx_nxshelpdesk_helpdesk[institutionType]=21
ኣብዚ ኣድራሻ ናይ መናእሰያት ስደተኛታት ኣማኸርቲ ውን ኣለው።
እዚ ናይ መርበብ ሓበሬታ ግን ብጀርመን ጥራይ እዩ።

መብዝሕቲኡ ግዜ ድማ ቆጸራ ክትገብሩ ኣለኩም።
ሰብ ክሕግዘኩም ይኽእል ተኾይኑ ሕተቱ። ብዙሓት ኣተርጎምቲ ሒዞም ይመጹ እዮም።
ኣቶርጓሚ ተዘይብልካ፡ ቋንቋ ዝኽእል ሰብ ሒዝኪ ኪዲ።