ጥንሲ ሒዘ ኣለኹ። እቲ ቆልዓ ውን ክወልዶ ይደሊ እየ። ስለዚ እንታይ ክገብር ኣለኒ፧

እዚ ዓቢ ለውጢ ኣብ ሂወትኪ እዩ።
ብድሕሪ እዚ ዝመጽእ ባዕልኺ ክትውስኒ ትኽእሊ ኢኺ።
ዓቢ ሓላፍነት ስለ ዝኾነ።
ይኹን ደኣምበር ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ ክሕግዙኺ ዝኽእሉ።

ንነብስኺ ክትሓልይላ ኣገድሲ እዩ።
ከምኡ ውን ብዛዕባ ጥዕናኺ።
ብመጀመርያ ናብ ናይ ደቀንስትዮ ሓኪም ክትከዲ ኣለኪ።
ንሳቶም እኹል ትምህርቲ ክህቡኺ ኢዮም።
ብተወሳኺ እውን ከመይ ጌርኪ ጥዕናኺ ትሕልዊ ጠቓሚ ሓበረታ ክህቡኺ እዮም።

ንተወሳኺ ሓበሬታ ናይ ጥንሲ ክኢላታት ኣማኸርቲ ኣለው።
ኣብኡ ንኹሉ ሕቶታትኪ ክምልሱልኪ ይኽእሉ እዮም።
ነዚኦም ንኣብነት ኣብዚ ኣድራሻ ትረኽብዮም።
http://www.zanzu.de/de/themen/schwanger-sein
http://www.familienplanung.de/beratung/beratungsstellensuche/
ወይ ሰብ ክሕግዘኪ ኣለዎ ኣድራሽኦም ክትረኽቢ።
እቲ ገጽ ብ ቋንቋ ጀርመን ጥራይ እዩ።
ምስ ኣቶርጓሚት እንተ ኬድኪ ዝምረጽ እዩ።